Pieter Plug: Gelders Provinciebestuur kijkt nog te veel weg bij problematiek pluimveesector

Pieter Plug DSC_4063dinsdag 08 augustus 2017 21:00

Van een provinciebestuur verwacht ik een open en constructieve houding op het moment dat een belangrijke economische sector binnen je provincie te maken heeft met een crisis aldus ChristenUnie Statenlid Pieter Plug vanmorgen. Dan moet je je niet verschuilen achter kreten zoals “daar gaan we niet over” of "het is niet onze verantwoordelijkheid”.  Nee, dan neem je een pro actieve houding aan en ga je in gesprek met vertegenwoordigers binnen de sector en de organisaties op welke wijze je als Provinciebestuur de sector daar waar mogelijk kan ondersteunen. Dat hoeft wat mij betreft niet altijd door direct de portemonnee open te trekken. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door als provincie besturen gezamenlijk te lobbyen bij het ministerie om zo de schade voor de sector en de export zo veel als mogelijk te beperken.

De exacte gevolgen van de besmetting van eieren met Fipronil is nog niet te overzien maar heeft nu al enorme gevolgen voor de pluimveesector en het einde is nog niet in zicht. De gevolgen voor de individuele bedrijven is zeer groot en heeft desastreuse gevolgen voor de (export) sector.  Gelderland is een belangrijke provincie als het gaat om de pluimveesector. Veel gezinnen zijn er financieel afhankelijk van.  Eerder dit jaar had de sector al te maken met zogenaamde vogelgriepvirus waardoor veel bedrijven op slot zaten. Zoals het er nu naar uit laat zien kan het eierenschandaal wat ons betreft niet geschaard worden onder het normale bedrijfsrisico. Het lijkt er op dat verschillende pluimveebedrijven de gevolgen ondervinden van een verboden toepassing door een door hen ingehuurd bedrijf om bloedluis bij kippen te bestrijden.

Namens de Statenfractie van de ChristenUnie in provincie Gelderland stelde statenlid Dirk Vreugdenhil afgelopen donderdag schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten nadat bleek dat het ministerie nog geen bereidheid toonde om een noodfonds in te stellen ten behoeve van pluimveebedrijven welke door deze crisis direct in de financiële problemen komen. Vandaar dat we als ChristenUnie willen dat het Gelders provinciebestuur nu actief reageert door samen met andere provincies een lobby te organiseren richting het ministerie om de pluimveesector moreel en financieel te ondersteunen. En desnoods een Gelders noodfonds in te zetten voor noodlijdende Gelderse pluimveebedrijven om hen financieel de komende maanden door de crisis heen te helpen. Uit berichtgeving van omroep Gelderland afgelopen vrijdag begreep ik dat Gedeputeerde Jan Markink hier niet voor voelde. Dat is een wegkijk methode die echt niet kan. Het doet me teveel denken aan het moment dat de fruit sector in de problemen kwam door de Russische boycot. Wat duurde het toen lang tot ondersteuning vanuit het Gelders provinciebestuur op gang kwam. 

Het college, dat zegt te willen werken aan onderlinge verbinding en vitale leefomgeving voor alle Gelderlanders, moet dat nu laten zien door actief te anticiperen op de ontwikkelingen. Passief toekijken is geen optie. Vanuit onze provinciale verantwoordelijkheid stellen we o.a. vanuit ruimtelijke ordening, klimaat- en milieubeleid allerlei eisen en regels aan bedrijven om te komen tot een leefbaar en vitaal Gelderland. Bedrijven investeren hierin miljoenen euro’s in het algemeen belang. Als Provincie vinden we het belangrijk dat we de topsectoren ondersteunen. De agrarische sector kan gezien worden als de belangrijkste sector in Gelderland als het gaat om de economische ontwikkelingen, werkgelegenheid en behoud van het open en groene landschap van Gelderland. Dan sta je als provincie paraat als het goed gaat met de sector maar ben je ook bereid te ondersteunen en daar waar nodig te faciliteren als er een crisis ontstaat.

Als Provincie Gelderland hebben we jaarlijks te maken met vele miljoenen euro’s onderbesteding. Gereserveerde miljoenen voor plannen welke in het betreffende jaar niet uitgevoerd kunnen worden schuiven we door naar een volgend jaar. De jaarrekening van de Provincie sluit jaarlijks met een positief resultaat van enkele miljoenen euro’s. En het financieel meerjarenperspectief ziet er positief uit. Wat de ChristenUnie betreft dus geen enkele reden om nu achterover te leunen en passief af te wachten hoe de crisis in de pluimveesector zich verder ontwikkelt en bedrijven mogelijk failliet gaan. Maar actief de lobby aan te gaan en te zorgen dat we samen met de pluimveesector ook deze crisis kunnen overwinnen zodat de vele gezinsbedrijven het hoofd boven het financiële water kunnen houden.

Via de schriftelijke vragen welke door de ChristenUnie zijn ingediend, waarvan we gevraagd hebben, gezien de urgentie deze met spoed te beantwoorden, verzoeken we het college om inzicht te geven in de gevolgen voor Gelderse pluimveebedrijven. Zijn we benieuwd wat het college tot nu toe al heeft gedaan richting de getroffen bedrijven en de sector. En vragen we het college aan te geven op welke wijze ze Gelderse bedrijven kunnen ondersteunen.  We hopen dat de antwoorden op onze schriftelijke vragen spoedig zullen komen en spreken de wens uit dat het provinciebestuur een welwillende en ondersteunende houding aanneemt richting de pluimveesector zodat Gelderland laat zien dat we er voor hen zijn in zowel de goede dagen als de moeilijke dagen.

Pieter Plug

Fractievoorzitter ChristenUnie Gelderland

« Terug