Gelijkheidsrecht van man en vrouw

P1130034vrijdag 30 juni 2017 23:50

Weblog,

Gelijkheidsrecht van man en vrouw

Deze week sloten we het politiek seizoen af met de traditionele behandeling van de voorjaarsnota. De voorjaarsnota is het politieke instrument waarmee zowel het college als de leden van Provinciale Staten uiteindelijke de kaders en contouren bepalen voor de begroting 2018, die in het najaar behandeld zal worden. Voor ons als ChristenUnie moet het Gelders beleid zodanig worden ingericht dat iedereen mee kan doen en waarin we ons richten op elkaar. Niet alleen aan onszelf denken, maar juist oog hebben voor de ander en onze omgeving. Vanuit dat perspectief willen we als ChristenUnie graag invulling geven aan de politieke invloed van onze provincie.

Ook had ik een toch wel principieel debat met het college van Gedeputeerde Staten over het op sociale media geuite artikel van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, waarin hij aangeeft dat hij niet meer ingaat op uitnodigingen waar gesproken wordt door alleen mannelijke sprekers. Volgens mij een ongenuanceerde uiting. Laat helder zijn: in essentie ben ik en is de Gelderse ChristenUnie fractie het eens met het door de heer van Dijk geuite gelijkheidsrecht van man en vrouw. Geen onderscheid op basis van geslacht, ras, religie etc. En inderdaad geen simpel regeltje, maar een opdracht voor ons allemaal om aan die gelijkheid te werken.

De heer van Dijk gaat als gedeputeerde van de Provincie Gelderland in zijn publicatie “ik stop ermee” wat mij betreft een stap te ver. Hij komt niet meer op bijeenkomsten waar alleen mannen op het programma staan. Hij komt dus niet meer op dergelijke bijeenkomsten als representant van de Provincie Gelderland. Je zou het een boycot kunnen noemen. En moet ik het dan ook zo zien dat hij vanuit dat ene perspectief, dus selectief, wel of niet ingaat op een uitnodiging van bijvoorbeeld een college van B&W waar (toevallig) alleen mannen zijn vertegenwoordigd of voor werkbezoek bijeenkomsten met betrekking tot zijn portefeuille, zoals vitaal platteland, (agrariërs), energietransitie en recreatie en toerisme. Ik ben van mening dat de heer van Dijk hiermee een stap te ver gaat. Als lid van Gedeputeerde Staten, als representant van de Provincie Gelderland, dient hij mijn inziens in te gaan op alle uitnodigen die relevant zijn voor zijn werk als gedeputeerde, los van het feit of er mannen of vrouwen erbij aanwezig zijn of zullen spreken.

De tekst op de muur in de Arnhemse raadszaal waar we tot nu toe als Provinciale Staten mochten vergaderen in verband met de verbouwing van het provinciehuis, is wat mij betreft heel helder: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Met andere woorden: wat mij betreft bevorderen we op verschillende niveaus dat zowel vrouwen als mannen posities bekleden. Maar het gaat me echt veel te ver om uitnodigingen naast je neer te leggen op grond van aanwezigheid van sprekers of deze man of vrouw zijn. Het is dus noodzakelijk dat de heer van Dijk deze nuance aanbrengt in zijn artikel. Want als leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn we er voor alle Gelderlanders.

Ik wens een ieder een goede zomervakantie toe,

Pieter Plug

 

« Terug