Behoud vakmanschap bij restauratie van erfgoed

pieter_quotes_erfgoed_twitterwoensdag 28 juni 2017 16:01

In de vorige maand vastgestelde MidTermReview hebben we in de provincie Gelderland een versnelling vastgesteld op het gebied van restauratie en erfgoed. (38,7 miljoen). Voor de ChristenUnie is belangrijk dat we niet alleen inzetten op restauratie maar ook stappen zetten in verduurzamen van erfgoed en in leren en werken in combinatie met Gelders restauratiecentrum en opleidingscentra zoals bijvoorbeeld de Revabo in Oosterbeek in samenwerking met het bedrijfsleven, om hoogwaardig vakmanschap vast te houden.

'We maken als provinciale overheid steeds meer gebruik van de expertise bij onze partners en dat past ook in het partnerschap wat we willen, zo stelt Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie Gelderland.

‘Dan moeten we onze partners zo ondersteunen en faciliteren dat ze partner kunnen blijven, ook als de vraag vanuit het Gelders erfgoed steeds groter wordt. De ChristenUnie vraagt het college om een voorstel om dit partnerschap vorm en inhoud te geven, in opmaat naar de versnelling van de restauratie van erfgoed.’

 

« Terug