Ruim baan voor fietsers in Gelderland

pieter_quotes_investeren_fietspadenwoensdag 28 juni 2017 15:48

De provincie Gelderland is volop in beweging op gebied van mobiliteit. Het fietsgebruik neemt toe, maar de veel fietspaden zijn te smal of te verouderd. Fractievoorzitter Pieter Plug geeft aan dat de ChristenUnie verheugd is dat de gedeputeerde zal bekijken wat er nog te doen is om de verouderde en te smalle fietspaden aan te passen aan het moderne fietsgebruik. Maar de fractie wil graag weten wanneer deze gegevens bekend zullen zijn.

‘Ook op het gebied van mobiliteit is Gelderland volop in beweging’, stelt Plug. ‘Als we daadwerkelijk het fietsgebruik tot 2027 met 20% willen laten groeien zoals Tour de Force (samenwerkingsverband van o.a. VNG en IPO) wil, dan zal de Provincie- meer dan nu gepland staat- aan de bak moeten gaan. De ChristenUnie dankt de gedeputeerde voor haar toezegging in de commissie BOC om op korte termijn inzichtelijk te maken welke inhaalslag in Gelderland noodzakelijk is rond het niet meer passende aanbod en de verouderde en te smalle fietspaden langs provinciale wegen in Gelderland.

« Terug