ChristenUnie mist maatschappelijke effecten

Marktwoensdag 24 mei 2017 11:28

In de Jaarstukken 2016 die vandaag in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland behandeld zijn, heeft de ChristenUnie aangegeven dat de fractie het inzicht in de maatschappelijke effecten mist. De boekhouding is op orde, het college is tevreden, maar de ChristenUnie Gelderland vindt deze te eenzijdig. De ChristenUnie vindt een solide boekhouding van groot belang, maar er is meer.

Het gaat er niet alleen om dat is gedaan wat zou worden gedaan, maar ook of is bereikt wat men wilde bereiken. Juist de inwoner van Gelderland moet op een positieve manier merken dat de provincie veel geld investeert in de provincie. Niet het geld, maar het effect van de besteding ervan voor de Gelderse inwoner moet centraal staan, aldus Statenlid Peter van ’t Hoog.

« Terug