ChristenUnie op de bres voor gezinsbedrijven

Boerderij.jpgdonderdag 02 maart 2017 14:01

Gisteren kwam in de Gelderse Provinciale Staten de omgevingsvisie aan bod. Een van de onderwerpen binnen deze visie is het zogenaamde plussenbeleid. Met dit beleid kunnen agrarische bedrijven uitbreiden mits er ook geïnvesteerd gaat worden duurzaamheid en kwaliteit.

Dit is voor kleine bedrijven, de gezinsbedrijven, een probleem. Hoewel wij achter de uitganspunten staan om de veehouderijsector te verduurzamen, vinden we het ook belangrijk dat gezinsbedrijven niet met extra kosten moeten worden geconfronteerd. Gezinsbedrijven zijn een belangrijke partij in het Gelderse landschap die een steuntje in de rug verdienen. Zeker in deze financieel lastige tijd.

Dit is voor de ChristenUnie reden om hen te ontzien en de partij heeft daarom met de SGP een amendement ingediend om deze boerenbedrijven te ontzien bij het opleggen van extra financiële lasten. Dit amendement kreeg onvoldoende steun. De ChristenUnie zal de uitwerking van het nieuwe beleid nauwlettend in de gaten houden en de positie van gezinsbedrijven ook in de toekomst onder de aandacht van de Provincie brengen.

« Terug