ChristenUnie Gelderland wil vaart maken met stimulering kringlooplandbouw in Gelderland

koeien.jpgmaandag 07 oktober 2019 17:34

De Gelderse ChristenUnie fractie heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken omtrent de omslag naar kringlooplandbouw in Gelderland. De fractie ziet al langer de noodzaak voor deze omslag en ook minister Schouten wil samen met provincies werken aan een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren.

Op 17 juni 2019 publiceerde minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit Carola Schouten haar realisatieplan ‘Op weg naar een nieuw perspectief’. In deze brief zoekt de Minister nadrukkelijk samenwerking met provincies in de omslag naar kringlooplandbouw. 

Volgens ChristenUnie Statenlid Freek Rebel is haast geboden: ‘Zeker gezien de stikstofcrisis en de rol van de landbouw daarin, willen we weten waar het college staat in het stimuleren van natuurinclusieve kringlooplandbouw in Gelderland’. Als voorbeelden van de plannen noemt Rebel de strategie met betrekking tot koplopernetwerken. In deze netwerken komen boeren met elkaar in contact die al veel bezig zijn met natuurinclusieve kringlooplandbouw. “Op deze manier kunnen ze van elkaar leren en samen verder werken aan de opbouw van het vakmanschap dat nodig is voor deze andere manier van boeren” zegt Rebel.  Verder vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor streekproducten en minder intensief landbouwgebruik rond Natura2000 gebieden. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
kamerbrief met rapporten over orienterende studie evaluatie natura 2000 doelensystematiek.pdf64,3 kBapplication/pdfdownload
Reactie op het verzoek om een inventarisatie van projecten en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS).pdf84,0 kBapplication/pdfdownload
Schriftelijke vragen realisatieplan kringlooplandbouw.docx17,0 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug