Gelderland moet voorop blijven lopen als voedselprovincie nummer 1

streekproducten Dirk met Carola Schouten.pngmaandag 09 september 2019 11:30

Foto: Dirk Vreugdenhil en minister Carola Schouten promoten Gelderse streekproducten

De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil dat de Provincie initiatief neemt bij binnenlandse handelsmissies op het gebied van voedsel. Directe aanleiding hiervoor is een brief van Minister Schouten waarin ze verbinding zoekt met provincies om deze missies op te zetten.

In de kamerbrief* geeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat ze de afzet van regio- en streekproducten wil bevorderen. Binnenlandse handelsmissies moeten dat stimuleren. Volgens ChristenUnie fractievoorzitter Dirk Vreugdenhil moet Gelderland hierin voorop gaan lopen: “Gelderland is voedselprovincie nummer 1.  We hebben niet alleen veel ondernemers op het gebied van voedsel, maar ook belangrijke kennisinstituten als de Radboud Universiteit en de Wageningen University. En in de regio foodvalley worden krachten rondom voedsel en voedselproductie nog eens versterkt.”

Vreugdenhil vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten of ze bereid zijn samen met de universiteiten ons hoogwaardige voedsel beter onder de aandacht te brengen bij consumenten en retailers. Daarnaast wil Vreugdenhil dat de provincie uitzoekt of er belemmerende regelgeving is die korte ketens van voedselproducent tot consument op dit moment de weg staan. “Wij vinden dat Gelderland voorop moet lopen in de promotie van streekproducten en het stimuleren van korte voedselketens. Zo kunnen we verbinding tussen boeren, natuurbeschermers en burgers versterken en zorgen voor eerlijke prijzen voor agrarische producten.”

* Zie bijlage brief ministerie

Voor de mondelinge vragen klik hier

« Terug