Peter van ’t Hoog geïnstalleerd als gedeputeerde Provincie Gelderland

beediging Peter foto prov.jpgwoensdag 05 juni 2019 15:22

(foto: provincie Gelderland)

Tijdens een feestelijke Statenvergadering is Edenaar Peter van’ t Hoog geïnstalleerd als gedeputeerde van de provincie Gelderland. Van ’t Hoog was al 7 jaar Statenlid namens de ChristenUnie. Daarvoor was hij 8 jaar wethouder in de gemeente Ede.

Tijdens de Statenvergadering van 5 juni werd van ’t Hoog samen met Jan van der Meer (GroenLinks) Peter Kerris (PVDA) en Christianne van der Wal (VVD) als nieuwe gedeputeerde geïnstalleerd. Peter Drenth (CDA) en Jan Markink (VVD) blijven aan als gedeputeerde. Markink presenteerde namens de coalitiepartijen het akkoord ‘Samen voor Gelderland’.

Van ’t Hoog kijkt uit naar zijn nieuwe functie: ‘Er ligt een mooi akkoord en ik ben blij dat de ChristenUnie daar een rol in kan vervullen. We gaan de landbouwsector stimuleren naar kringlooplandbouw en we houden vast aan onze ambitieuze klimaatambitie”.

Van ’t Hoog gaat onder meer de portefeuille leefbaarheid en inclusiviteit beheren: “We gaan gebiedsgericht werken, want ieder gebied heeft behoefte aan specifieke aandachtspunten. En ook binnen die gebieden, bijvoorbeeld tussen stad en platteland. Ook ben ik blij met het structurele programma rondom vrijheid want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarvoor hebben we een weerbare overheid en een weerbare samenleving nodig.” Freek Rebel uit Nijkerk is de opvolger van Van ’t Hoog als Statenlid namens de ChristenUnie.

 

« Terug