Coalitieakkoord Samen voor Gelderland: een akkoord om trots op te zijn!

70759884_xl.jpgmaandag 27 mei 2019 19:09

Vandaag heb ik samen met de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en SGP een coalitieakkoord gepresenteerd voor de komende vier jaar. Dat betekent dat de ChristenUnie na acht jaar weer deel uitmaakt van de coalitie en toetreedt tot het college van Gedeputeerde Staten. Een verantwoordelijkheid die wij graag op ons nemen om onze idealen te realiseren en ons in te zetten voor de Gelderse samenleving.

In de afgelopen maanden heb ik samen met Peter van ’t Hoog intensief en constructief gesproken met een brede vertegenwoordiging van Provinciale Staten. Dat is lang niet altijd een makkelijk proces, maar nu het akkoord is gepresenteerd kan ik zeggen dat het écht heeft uitgemaakt dat de ChristenUnie aan tafel heeft gezeten en mee heeft kunnen onderhandelen over het coalitieakkoord. We hebben dit akkoord niet voor onszelf gesloten. We doen dit voor een waardevolle toekomst voor volgende generaties in Gelderland. We komen op voor hen die onrecht ervaren en willen werken aan een samenleving die omziet naar elkaar.

In de komende periode gaan we als provincie fors investeren in leefbaarheid. Inwoners staan zelf aan het roer bij de inrichting van hun leefomgeving. We introduceren dorpendeals en ondersteunen de gemeenten in hun verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn. Met Peter van ’t Hoog als beoogd portefeuillehouder leefbaarheid hebben we in de uitvoering ook een grote verantwoordelijkheid gekregen.

We hebben een ambitieus akkoord gesloten over de energie- en klimaattransitie. Hierbij hebben we extra oog voor de betaalbaarheid hiervan, met name voor mensen met een smalle beurs. Ook gaan we onze Gelderse boeren ondersteunen bij de omschakeling naar kringlooplandbouw. We bouwen voort op het werk van onze minister Carola Schouten in Den Haag.

Dat wij in Gelderland in vrijheid leven lijkt misschien vanzelfsprekend maar dat is het niet. Vanuit het programma Vrijheid geven we invulling aan de blijvende verantwoordelijkheid om op te komen voor deze vrijheid. Kwetsbare groepen in onze samenleving willen we beschermen tegen de invloed die criminelen op hen proberen uit te oefenen door hen mee te slepen in de wereld van drugscriminaliteit, mensenhandel en uitbuiting.

Er is nog veel meer om dankbaar voor te zijn. Meer dan ik hier kan noemen.

Er is een bijzondere tijd voor de ChristenUnie-fractie aangebroken. Vanuit de Statenzaal zullen wij het nieuwe college van Gedeputeerde Staten houden aan alle gemaakte afspraken en ons blijven inzetten voor onze idealen. Hartelijk dank voor alle mailtjes, belletjes, bemoedigingen en het gebed. Ik hoop dat u blijft bidden voor ons team, voor Gelderland en voor het Gelderse provinciebestuur. Ik wens Peter van ’t Hoog alvast in het bijzonder veel wijsheid en zegen toe bij zijn nieuwe positie als gedeputeerde. Ik ben ervan overtuigd dat hij de Provincie op een goede, integere en dienende manier zal besturen.

Dirk Vreugdenhil  

 

« Terug