Gerard van der Velde - Steunfractielid

  • Gerard van der Velde (60 jaar) woont in Wezep. Hij is jarenlang politiek actief geweest en was o.a. wethouder in de gemeente Elburg (1998 tot 2010) en fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Elburg (1986-1998). Is o.a. nu nog voorzitter van de Present Elburg en voorzitter van een leerschool  die kennis en kunde op het gebied van restauratie van monumenten binnen de Botterstichting in Elburg verzorgd. Daarnaast  is hij nog voorzitter van de kerkenraad van de Ned. Geref. Kerk de Morgenster te Wezep. Tevens vervuld hij nog een aantal andere bestuursfuncties in kader van cultuur en op het kerkelijke terrein.

    Zijn motivatie: Ik geloof dat God de wereld heeft geschapen. Ook geloof ik dat het een zegen voor mensen en de maatschappij  is als we zoeken naar wat Gods bedoeling met deze wereld is. De Bijbel biedt ons daarvoor houvast. Binnen de ChristenUnie proberen we daar in deze tijd inhoud aan te geven. Dat sluit aan hoe ik mijn roeping in deze wereld zie. Ik geniet van contacten met mensen. Vanuit mijn ervaring als wethouder en raadslid weet ik het belang van provinciale politiek en wil met de ervaring die ik toen hebt opgedaan mij graag inzetten binnen  de fractie van de ChristenUnie in de Staten van Gelderland.