Cultuur & Identiteit

Cultuur & Identiteit

Vragen in: 'Cultuur & Identiteit'

Cultureel erfgoed & Monumenten

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Cultuur erfgoed en monumenten kiest de ChristenUnie voor:

1.    Duurzaam behoud van het Gelders monumentaal cultureel erfgoed;  de provincie kan zo nodig ondersteunen bij het zoeken naar voldoende eigen inkomsten voor het erfgoed.

2.    Het in stand houden van (oude) ambachten door bij de opdrachtverlening voorwaarden op te nemen die het doorgeven van de kennis als voorwaarde stelt.

Op gebied van Grensoverschrijdende samenwerking kiest de ChristenUnie voor:

1.    Ondersteunen van gemeenten en UWV om kansen op de arbeidsmarkt te benutten net over de Duitse grens; daarbij het wegnemen van knelpunten, bijvoorbeeld in ruimtelijk en economisch beleid en/of verschillen in regelgeving, voor grensoverschrijdende samenwerking.

2.    Betrokkenheid op relevante processen op Europees niveau, waardoor kansen en mogelijkheden worden benut, zoals beschikbare Europese middelen om projecten te financieren.

Economie & Financiën
  • Landbouw & Landschap
  • Verkeer & Vervoer
  • Wonen, Ruimte & Water
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Vrije Tijd & Zorg
  • Duurzame Energietransitie
  • Cultuur & Identiteit