Denkkracht voor hoogvliegers

Vliegtuig op schiphol.jpg
P1130042 (1)
Door Janneke Slingerland op 29 januari 2018 14:13

Denkkracht voor hoogvliegers

‘Wat fijn dat jullie Kamerlid dat heeft gezegd!’ Dat zinnetje heb ik de afgelopen weken meerdere keren gehoord. Dat gaat over Lelystad en de laagvliegroutes over Gelderland:

de vliegroutes die over de Veluwe zullen gaan, over stiltegebieden, over woonwijken, over recreatieparken en over vliegveld Teuge, waar dan geen parasprongen meer gemaakt kunnen worden. ‘Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum,’ zei ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins over de start van vliegveld Lelystad als vakantieluchthaven.

Minister Van Nieuwenhuizen noemt inmiddels hogere aanvliegroutes als voorwaarde bij de herindeling van het luchtruim. Luchtvaartdeskundigen wijzen op de complexiteit van het luchtruim.

Laten we daarom alle beschikbare denkkracht inzetten! Inwoners wezen de staatssecretaris al op fouten in de milieueffectrapportage (MER). Vliegveld Teuge heeft een alternatieve route voor vluchten uit Lelystad aangedragen die minder overlast geeft en de paraspringers niet hindert. Via een internetconsultatie heeft de minister talloze waardevolle suggesties ontvangen.

En laten we in de tijd die nodig is om dat proces zorgvuldig te doorlopen de discussie voeren over evenwichtige prijzen van vliegtickets en vliegverkeer in vergelijking met andere vormen van openbaar vervoer. Ook dat helpt om minder vluchten over ons heen te krijgen in de toekomst.

Janneke Slingerland, Statenlid ChristenUnie Gelderland  

 

Deel dit bericht

Labels: ,