Biën IJssel!

IJssel
Gijs
Door Gijs van den Brink op 3 oktober 2017 11:11

Biën IJssel!

In het voorjaar heeft de provincie besloten een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de IJsselbiënnale. Veel Nederlanders en buitenlandse vakantiegasten hebben in het afgelopen half jaar kunnen genieten langs de IJssel.

De Gelderse IJssel is een relatief smalle rivier, die vrij stromend haar weg vindt door een brede vallei. Tussen de ooit opgestuwde Veluwe en Sallandse Heuvelrug heeft de IJsselvallei een fraai kleinschalig en afwisselend karakter. De rivier stroomt door reeds eeuwen geleden ontgonnen zandlandschappen. Met dorpen op de oeverwallen en de Hanzesteden met hun markante historische rivierfronten. De IJssel is daarmee anders dan de andere riviertakken. De IJssel is de rivier met het meest natuurlijke karakter.

Marieke de Jong maakt haar beeld voor de IJsselbiënnale en het staat in Doesburg. Zij baseert zich voor haar beeld op een oude gietijzeren lantaarnpaal die rond 1900 is gegoten. Het beeld “Cardo” gaat uit van markeringen voor de scheepvaart. Wanneer er een obstakel in het vaarwater is, wordt dat aangegeven met een “cardinale betonning.” De aanwijzing bestaat uit twee zwarte kegels die loodrecht boven elkaar staan. De twaalf objecten die mevrouw de Jong heeft gemaakt verwijzen naar die aanwijzing. Ze maakt hiermee de verbinding tussen stad en water zichtbaar.

Bouke Groens kunstwerk “Waagschaal” heeft een functionele werking. De abstracte goudkleurige sculptuur is te vinden aan de Noorderhaven in Zutphen. Als je op het plateau gaat staan, stroomt de kolom vol water. Je staat op een weegschaal die met jou in evenwicht komt door je gewicht in een hoeveelheid IJsselwater aan te geven. Je maakt zelf de betekenis van deze sculptuur inzichtelijk. In het werk wordt een sterk verband gelegd tussen je persoonlijke aanwezigheid en het klimaat waaraan je in een groter geheel onderhevig bent. Het gaat erom hoe je jezelf daartoe verhoudt en welke positie je daarin hebt of neemt.

Om de dijken naast de IJssel bij hoogwater te ontlasten en de rivier meer ruimte te bieden is de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld aangelegd. De geul loopt vol als het water in de IJssel extreem hoog is. De acht kilometer lange geul zorgt er dan voor dat de waterspiegel in de rivier 71 centimeter daalt. In dit gebied (Vorchten) heeft Maze de Boer zijn beeld geplaatst. Een schip balancerend op het gras, met zijn neus in de wind. Het kunstwerk onderstreept de dramatiek van een plek die door grootschalig menselijk ingrijpen impact heeft op mens en natuur.

Bij het sluiswachtershuisje aan de Hezenbergersluis te Hattem maakt Anne ten Ham een installatie. Het huisje is een aantrekkelijke toeristische bezienswaardigheid op een verstilde plek, pal tussen de Veluwe en de uiterwaarden. De opmerkelijke schaal van het sluishuisje in samenhang met het woonhuis, de loods en de functie van sluis en brug maken het tot een bijzondere plek. Door haar ingreep lijkt de plek te worden bedreigd door een overstroming. De aanleg van een waterbassin roept het idee op dat dit monument ten onder gaat. Ze maakt daarmee het belang om het te beschermen eens te meer duidelijk.

De subsidie is goed terecht gekomen. En de kunstwerken langs de IJssel maken de rivier biën!

 

Deel dit bericht

Labels: